← Trang chủ

WhatTheCommit.com - Random Git Commit Message

Đôi khi mình cũng hay làm biếng nên commit gì hay nội dung gì cho các project không đòi hỏi quá về các chi tiết, và từ khi có whatthecommit mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ cần 1 câu lệnh:

git commit -m "`curl --silent http://whatthecommit.com/index.txt`"

Mọi thứ đã xong :stuck_out_tongue:

P/s đừng lạm dụng quá công ty nó quánh nhoa mấy khứa :blush:

Tác giả

dqh

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic