← Trang chủ

Top 3 Text Editor For Web Development

Nếu bạn đang phân vân không biết chọn text editor nào phù hợp, thì đây là 3 lựa chọn cho bạn smiley .
1.Sublime Text 3 http://www.sublimetext.com/3

2. Brackets http://brackets.io/

3. Notepad++ http://notepad-plus-plus.org/download

(Theo đánh giá cá nhân.)

Tác giả

david15894

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic