← Trang chủ

Tool hỗ trợ xử lí lỗi màn hình xanh chết chóc

Tool này sẽ đọc các file dmp trong C:\Windows\minidump để đưa ra các thông tin về lỗi màn hình xanh
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html

Sau đó nếu nghi ngờ lỗi về driver mọi người có thể dùng thêm tool này so sánh với thông tin từ BlueScreenView để tìm ra driver bị lỗi
http://www.nirsoft.net/utils/driverview.html


Ví dụ máy mình hôm qua bị BAD_POOL_HEADER

Thì BlueScreenView nó đánh dấu đỏ 2 file: ndis.sys và ntoskrnl.exe

Sau dùng DriverView =>ndis.sys là của network vậy là mình đoán được là mình đã cài sai cái driver cho cái USB wifi => cài lại Driver vậy là xong blush

Tác giả

thanhmssl10

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic