← Trang chủ

Tạo và deploy app trên heroku (node.js)

Mình là newbie, từng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với heroku. Nay mình post bài này để các bạn chưa biết tham khảo. Các đại ca góp ý chứ đừng chém nhé.

Những điều cần thiết:
- Biết sơ sơ về git (biết clone, add, commit,push vậy là đủ rồi)
- Biết sơ sơ về Node.js (biết cài node, sử dụng npm install, run)
- Tạo một tài khoản Heroku

Thực hiện:
Step 1: Chuẩn bị các thứ liên quan

 • Cài Node.js: (Vì ví dụ mình dùng node nên đương nhiên phải cài node)
  Vào trang https://nodejs.org/en/ tải node for window về cài vào.
 • Cài express-generator: (Cái này là framework giúp minh tạo một trang web nhanh, đúng chuẩn)
  Sau khi cài Node.js xong (có thể cần restart) bật PowerShell lên gõ:
  npm install express-generator -g
 • Cài Heroku Toolbelt
  Vào trang sau tải về và cài đặt: https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-nodejs#set-up

Step 2: Tạo trang web trên local

 • Dùng PowerShell tìm đến nơi cần đặt thư mục bằng lệnh cd
 • Gõ: express ten_website express sẽ sinh ra một thư mục là ten_website trong đó có views, routers...
 • cd ten_website để vào thư mục này

Step 3: Tạo trang web trên Heroku và gắn với local

 • Đăng nhập heroku:
  Gõ: heroku login và nhập emailpassword đăng nhập vào.
 • Tạo project trên heroku:
  Gõ: heroku apps:create ten_website
 • Gắn thư mục hiện tại vào project đã tạo trên heroku
  Gõ: heroku git:remote -a ten_website

Step 4: Cập nhật trang web và upload lên Heroku

 • Gõ: git add . để thêm những thay đổi mới vào lần commit này
 • Gõ: git commit -am "chu thich cho lan commit nay" để commit những thay đổi và chú thích cho lần này
 • Gõ: git push heroku master

Vậy là xong. Đợi lệnh trên chạy xong là website đã có thể chạy. Bạn có thể gõ heroku open để mở trang web trên browser. Nếu bạn có nhiều app thì cần gõ heroku open --app ten_website
Từ nay, sau khi bạn edit trên local xong chỉ cần tìm đến thư mục ten_website thực hiện Step 4 là có thể upload lên heroku, đôi khi cần login lại.

Tác giả

caochitam

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic