← Trang chủ

Tại sao một số người lại thích xin Facebook để ... hỏi bài?

... Nhưng có thể sẽ không bao giờ hỏi hoặc khó lòng nhận được câu trả lời như mình hi vọng

Tại sao người hỏi có thể sẽ không bao giờ hỏi

Đó là khi việc add friends nhanh và dễ dàng hơn vệc chuẩn bị một câu hỏi rõ ràng. Hoặc đó là khi người hỏi không còn hứng thú với vấn đề họ từng muốn hỏi nữa.

Tại sao khó lòng nhận được câu trả lời như mình tưởng

Theo Đạt thấy thì ai cũng muốn được giúp đỡ, Đạt trước cũng thế nhưng giờ bớt rồi. Bởi vì được giúp đỡ khi mình gặp khó khăn thì thật là tuyệt vời đúng không? Thế nhưng đó là trước khi Đạt rơi vào tình trạng bị hỏi quá nhiều trong khi thời gian dành cho gia đình quá ít. Đạt không thể dành 100% thời gian cần thiết để trả lời một câu hỏi hoàn chỉnh, thế nên các câu hỏi sẽ được trả lời ở dạng

  • Sơ sài
  • Hướng dẫn google hoặc nhờ người khác trả lời

Có lẽ ai cũng muốn giúp người khác, nhưng phải nằm trong một giới hạn nào đấy. Well, Đạt làm video dạy học lập trình nhưng Đạt không mong đợi sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi. Bởi vì Đạt sẽ không có thời gian trả lời mọi câu hỏi, trong khi ngoài kia có rất nhiều người giỏi hơn Đạt và tổng thời gian rảnh rỗi của mọi người sẽ bằng gấp nhiều lần thời gian làm việc full-time 8h mỗi ngày của Đạt.

Giải pháp cho vấn đề trên nên được giải quyết như thế nào?

Và đấy là lý do DayNhauHoc ra đời, nó giúp cho

  • Nhiều người biết trả lời câu hỏi cho nhiều người không biết
  • Nhiều người biết ít cùng trả lời câu hỏi cho một người không biết
  • Nhiều người không biết học được từ các câu trả lời trên

Chốt: Đây không phải là bài viết quảng cáo cho DayNhauHoc :smiling_imp:

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic