← Trang chủ

Sử dụng hashtag # đúng cách trên mạng xã hội

Theo định nghĩa Wikipedia thì hashtag là một cách để đánh dấu một chủ đề bằng các sử dụng dấu # và theo sau là một chữ, câu không có khoảng trống. Bằng cách này người dùng mạng xã hội có thể tìm các comments / status theo các tag cụ thể.

Ví dụ để tìm các status có lên quan đến mèo trên Facebook ta vào tag: https://www.facebook.com/hashtag/cats Khi đó Facebook sẽ hiển thị các status có đánh dấu #cats

Tương tự với tag #dogs trên twitter: