← Trang chủ

Người VN mình giỏi quá, phải ráng phấn đấu

Sáng nay đang StackOverflow thì đọc thấy câu trả lời này hay, tuy không cụ thể. Thử xem profile của ông này thế nào mà điểm cao thế

Oh, ông này xây dựng cả kỹ thuật tìm kiếm lỗi cho Compiler, không những thế còn tìm thấy hàng trăm lỗi trong GCC và LLVM, hay. Vào xem thử ...

Ủa, có cả người VN à. Mà còn đặt ở đầu tức anh Vu Le mới là người làm chính.

Vào xem profile nào. Wow, anh,Vũ Lê, này đang học tiến sĩ,

Xem CV thử, à, học ở VN cũng giỏi vậy. +1

Sáng thứ 6 lười quá ...Mình phải ráng phấn đấu học mới được.

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic