← Trang chủ

Mẹo nhỏ khi học code Python hoặc Golang trên Windows

Rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi nghịch thử Python và Go và tự nhiên thấy "nghiện" kiểu gõ command line blush

Ở Python thì có 1 thể loại code là gõ đến đâu chạy đến đấy, kiểu này nếu mà không quen gõ nhầm thì lại phải gõ lại, đặc biệt là khi gõ vòng lặp, hoặc là lệnh if lồng nhau nhiều nhiều là gõ toát mồ hôi hột vì sợ gõ nhầm smile

Còn có một thể loại nữa dễ làm hơn là lưu ra 1 file .py rồi mới chạy, cách 2 này thì giống với việc code bình thường hơn (gõ xong hết rồi mới chạy), như thế thoải mái kiểm tra các kiểu. Golang cũng chạy theo cách 2 này, lưu một file .go xong mới chạy qua command line.

Nhưng mà chỉ ghét mỗi cái là phải thao tác với một cái editor để chỉnh sửa file .py hoặc .go đó, editor thường có giao diện nền trắng chữ đen, mình lại là fan của nền đen chữ trắng smiley , xong nhiều lúc còn phải dùng chuột /phím tắt để chuyển cửa sổ rất lằng nhằng => quyết định tìm cách chỉ làm việc với 1 cửa sổ là command line ( thực ra là một bên là tài liệu 1 bên là command line blush )

Nói hơi nhiều túm lại có bấy nhiêu thôi smile

Ở cửa sổ command line của windows gõ: (chú ý cái kí tự ^Z là kí tự kết thúc file, xuất hiện khi ấn nút F6)

  • Python (2.7.9) :

> copy con hello.py 
for i in range (1,10):
    print "Helllo"
^Z
>python hello.py
  • Golang

>copy con hello.go
package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Printf("hello, world\n")
}
^Z
>go run hello.go

Vậy là không cần phải dùng editor để soạn code nữa ( với mấy chương trình cơ bản)
Cái copy con là lệnh ghi vào file một nội dung nào đó, nhưng mà nó khác echo ở chỗ là ghi được nhiều dòng một lúc.

Nghịch thử Python với Golang tại đây smile
https://www.python.org/downloads/
http://golang.org/

Tác giả

thanhmssl10

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic