← Trang chủ

Lâu lâu một quyển sách: Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt

Hôm nay Đạt giới thiệu một quyển sách nữa, dành cho các bạn đã đang và sắp làm cha mẹ hoặc có anh chị em đang có con nhỏ. Quyển này đem giới thiệu ở DNH thì có lạ không?

Đạt không nghĩ là lạ, ai rồi cũng sẽ làm cha mẹ, hoặc làm cô chú, đọc sách làm cha mẹ không có nghĩa mình cần phải làm cha mẹ. Mình có thể giới thiệu cho bạn bè, anh chị, người thân đang làm cha mẹ để giáo dục trẻ con hợp lý hơn. Đồng thời, sách có những triết lý giúp mình giáo dục chính bản thân mình.

Trích một đoạn trong sách

Sách này có thể mua ở

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic