← Trang chủ

JavaScript - Debounce function là gì?

Lúc trước mình có làm một bài test yêu cầu làm một Instant Search như của Twitter. Trong quá trình làm, sẽ phát sinh một trường hợp như trong hình dưới đây.

Tức là, mình gởi 3 request, thì sẽ có 3 response tương ứng. Nhưng mình chỉ muốn gởi request thứ 3 với từ khóa "abc" nhưng response trả về lại là dữ liệu của từ khóa "ab". Như vậy kết quả search của người dùng sẽ bị sai, ảnh hưởng nghiêm trọng tới UX. :scream:

Mình được giới thiệu kỹ thuật Debounce để giải quyết vấn đề này, sẵn tiện viết thành blog để chia sẻ luôn :wink:

Mình có viết chưa đúng chỗ nào, mong mọi người chỉ chỗ để sửa.

http://vhnam.github.io/blog/javascript-debounce-function-la-gi/

Tác giả

vhnam

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic