← Trang chủ

Imgur.com: Công cụ chia sẻ ảnh tuyệt vời

Bạn cần share 1 tầm hình lên internet, bạn sẽ gặp các vấn đề sau...

  • phải tìm một host up ảnh free
  • upload hình quá lâu
  • đăng ký quá phức tạp

http://imgur.com/ giúp bạn thực hiện việc chia sẻ ảnh trong nháy mắt

Bước 1 - vào http://imgur.com chọn upload image

Bước 2 - up ảnh

  • Chọn browse your computer, bạn có thể ngay lập tức chọn ảnh trên máy của mình
  • Chọn enter URLs bạn có thể upload từ web
  • Chọn drag and drop, bạn chỉ cần kéo thả tấm ảnh bạn muốn vào imgur.com
  • Chọn Ctrl + V, bạn thậm chí chỉ cần chụp hình bằng phím screenshot rồi dán vào imgur.com

Vậy là xong :smile:

Nhưng nếu bạn muốn ảnh của mình không bị xóa sau 6 tháng không có người xem. Hãy đăng ký một tài khoản.

Bước 3 - đăng ký tài khoản

Từ bây giờ ảnh của các bạn sẽ được lưu trữ vính viễn :smile:

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic