← Trang chủ

Hướng dẫn sử dụng github trên windows với TortoiseGit UI

Các bước cài đặt

Step 1. Download & install TortoiseGit https://code.google.com/p/tortoisegit/wiki/Download . NEXT > Next and next đừng thay đổi gì
Step 2. Cài git command https://msysgit.github.io/ . Download và cài. next đừng thay đổi gì.
Step 3. Sau khi cài xong:
Từ menu khi nhấn chuột phải hãy chọn [TorotiseGit] chọn [Settings].

Màn hình thiết lập sẽ được hiển thị. Trên màn hình Git hãy nhập [Name] và [Email] của phần thông tin người dùng(User info)

Step 4. Tạo keygen
Start Menu > Programs > TortoiseGit > Puttygen > Click on "Generate"


Quay tròn chuột càng nhanh ở biểu tượng progress bar thì việc generate key càng nhanh

Sau khi generated xong thi sẽ thấy cái này:

Step 5. Clone repo và thiết lập key cho tortoiseGit

Từ giờ bạn có thể pull > edit > commit > push thoải mái lên github mà không phải lo nhập key hay user/pass.


Giải thích 1 số hoạt động cơ bản của GIT:
commit là lưu thay đổi vào git local server
push là đẩy các thay đổi lên remote server (github, bitbucket...)
pull là cập nhật các thay đổi mới nhất trên remote server về local
revert là revert các thay đổi.

Lưu ý: Để tránh bị báo lỗi out of date thì nguyên tắc sử dụng GIT đó là các bạn phải thường xuyên PULL các update từ git về trước khi tiến hành sửa, hoặc commit hoặc push.

Hy vọng với bài giới thiệu cơ bản này các bạn có đủ kiến thức để có thể sử dụng các chức năng cơ bản của github cho việc học tập như clone, commit, push, pull .

Regards,
manhapt

Tác giả

manhapt

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic