← Trang chủ

Cẩn thận khi truyền ++x vào một function-like macro

Bài viết được post tại: http://portal.daynhauhoc.com/p/can-than-khi-truyen-x-vao-mot-function-like-macro/

1.Có thể các bạn đã biết macro sau tiềm ẩn lỗi. // macro SQUARE bình phương x nhập vào #define SQUARE(x) x*x Khi ta chỉ truyền một số vào macro SQUARE, ví dụ SQUARE(3) sẽ tương đương 3*3 = 9 Tuy nhiên, nếu ta truyền 2+3 vào macro SQUARE thì…… xem thêm bài viết

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic