← Trang chủ

Cách học lập trình thành công

Đạt đang học Python, cho vui, và làm Video hướng dẫn Python, lấy tiếng sunglasses.

Mình thấy cách học lập trình hay nhất, hiệu quả nhất là

Dĩ nhiên bạn không thể đọc sách mà giỏi lập trình, bạn cũng không thể chỉ code mà không bổ sung kiến thức. Nếu bạn lập trình nhiều, nhưng lại không bổ sung kiến thức từ sách, đọc code hoặc sửa code cho người khác thì code của bạn chỉ có kinh nghiệm nhiều năm mà không có kinh nghiệm sâu rộng được.

Để có học lập trình hiệu quả, ta phải đọc sách cơ bản, sau đó code thật nhiều, giúp trả lời nhiều câu hỏi. Thậm chí ta phải cố trả các câu hỏi ta còn không biết câu trả lời, hoặc biết mà không rõ ràng bằng cách đi tìm hiểu để trả lời cho các câu hỏi đó.

Nếu bạn không thể tìm được ý tưởng để code? Lên spoj tìm các problems và giải quyết
Nếu bạn không thích giải spoj? Đi code dạo, code miễn phí, code for food fun

Không phải mọi câu hỏi trên DNH Đạt đều biết câu trả lời. Đối với C hoặc C++ thì mình có thể trả lời ngay, nhưng với các ngôn ngữ khác thì mình cũng phải đi tìm hiểu để có câu trả lời.

P/S: Một thanh niên học lập trình chưa tới đâu cho hay cold_sweat

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic