← Trang chủ

Bắt đầu với Interfaces trong PHP

Bài viết được post tại: http://portal.daynhauhoc.com/p/bat-dau-voi-interfaces-trong-php/

PHP Interfaces vẫn còn khá mới mẽ đối với các bạn mới tiếp xúc với PHP. Mình có một ví dụ về việc sử dụng PHP Interfaces: <?php // khai báo Interface interface studentInterfaces { public function learn(array $student, $subject); } interface classesInterface { public function notify(array $student,…… xem thêm bài viết

Tác giả

dqh

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic