← Trang chủ

Bạn có thường nghe nhạc khi làm việc?

Bạn thường nghe nhạc khi làm việc? Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nghe nhạc phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp giúp tăng hiệu quả công việc. Biểu đồ sau sẽ cho bạn biết loại nhạc lý tưởng giúp bạn có động lực và tập trung.
http://wp_media-prod.s3.amazonaws.com/app/uploads/2013/09/sonos-infographic-working-jams-what-music-to-listen-to-on-the-job.jpg

Tác giả

DepTraiNhatVinhBacBo

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic